Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Sklep internetowy: strona sklepu dostępna pod adresem www.cfb.sklep.pl 

Sprzedawca: CFB Joanna Kowalska, Ul. Chopina 50, 55-050 Sobótka

Kupujący: osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczą przez sprzedawcę.

Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego, stanowiący ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

Produkt: dostępny w sklepie internetowym przedmiot ruchomy, będący przedmiotem umowy sprzedaży  pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 

Dowód zakupu: paragon fiskalny, faktura VAT, lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu.

Zwroty:

 1. Zasady dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z Nami umowy, w terminie 14 dni bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Termin umożliwiający odstąpienie od umowy mija po upływie 14 dni, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Państwa inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (CFB Joanna Kowalska Ul. Chopina 50, 55-050 Sobótka) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą, lub drogą elektroniczną). W celu zgłoszenia zwrotu należy skorzystać z formularza Formularz zwrotu CFB

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że prześlecie Państwo informację o wykonaniu przysługującego Państwu prawa, przed upływem terminu odstąpienia od umowy, tj. 14 dni.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu pełna cenę wyrobu oraz najtańszy oferowany przez sklep koszt dostawy czyli list polecony ekonomiczny. Zwrot nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innej opcji dostawy produktu, niż najtańsza oferowana przez Nas. Wpłata zostanie zwrócona w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 14 dni, od otrzymania od Państwa informacji o odstąpieniu od umowy.Zwrot zostanie Państwu w taki sposób w jaki dokonaliście Państwo. Z tego względu proszę o zamieszczanie w formularzu zwrotu w miejscu kwota ceny wyrobu oraz w przypadku kosztu dostawy najniższy koszt oferowany przez CFB Sklep czyli stawkę za list polecony ekonomiczny.

Zwrot otrzymanej wpłaty może nastąpić po otrzymaniu przez Nas zwróconego przez Państwa produktu, lub bo przesłaniu przez Państwa dowodu o jego odesłaniu, w zależności od tego, która sytuacja będzie miała miejsce wcześniej. Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu poinformowania Nas o odstąpieniu od umowy.

Kupujący odstępujący od umowy jest zobowiązany do odesłania produktu w terminie do 14 dni od zgłoszenia odstąpienia na adres: CFB Joanna Kowalska, Ul. Chopina 50, 55-050 Sobótka z dopiskiem skrytka pocztowa 24 , wraz z dowodem zakupu.

Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

Produkt który zostaje zwrócony, nie może posiadać śladów użytkowania, być uszkodzony lub niekompletny.

Zwroty wykonane za pobraniem nie będą przyjmowane

Reklamacje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym, odpowiadamy za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Po wykryciu wady w zakupionej w naszym sklepie biżuterii macie prawo:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obliczenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, za wyjątkiem sytuacji gdy wada jest nieistotna i nie wpływa na walory i funkcje rzeczy.
  • żądać wymiany na rzecz nie posiadającą wad żądać usunięcia wady

Kupujący po wykryciu wady jest zobowiązany poinformować o tym sprzedawcę, reklamacja powinna zawierać opis wady oraz żądanie kupującego. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu. O wadliwości zakupionego produktu, kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę nie później niż do 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłaszania reklamacji należy skorzystać z formularza Formularz reklamacji CFB

W przypadku produktów niekompletnych reklamacja nie będzie uwzględniona.

Kupujący jest zobowiązany do odesłania reklamowanego produkt do sprzedawcy na własny koszt, który po zapoznaniu się z reklamacją i jej uwzględnieniu zostanie zwrócony na konto kupującego.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania zgłoszonej reklamacji przed upływem 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu. Po upływie 14 dni bez informacji zwrotnej od sprzedającego, reklamacje zostaje automatycznie uwzględniona i uznana za uzasadnioną. 

Nieznaczne różnie w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera kupującego nie podlegają reklamacji.