Polskie cechy i znaki probiercze

Dokumentem regulującym sprawy dotyczące sprzedazy wyrobów z metali szlachetnych jest Ustawa z dna 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92 poz. 529).

Definicje:
Metalami szalchetnymi są: PLATYNA, PALLAND, ZŁTO, SREBRO oraz metale takie jak: IRYD, OSM, ROD, RUTEN
Próba jet to stosunek masy czystego metalu do szlachetnego znajdującego się w stopie, do masy. Podany jest on w częściach tysięcznych.
Cecha probiercza jest prawnie chronionym znakiem urzędowym, który informuje o zawatrosci metalu szlachetnego w wyrobie.
Znak imienny - znak wytrórcy lub importera

 

OBOWIAZUJĄCE W POLSCE CECHY I ZNAKI PROBIERCZE

Srebro

Platyna

Metale nieszlachetne lub zawierajace domieszkę metali szlachetnych

Złoto


Informacje szczegółowe na temat cech i znaków probierczych znajduje się na stornien Głownego Urzędu Miar

Źródło: Prawo Probiercze http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110920529, , Głowny Urząd Miar

Wszystkie produkty, które posiadamy w ofercie Naszego sklepu są zbadane przez urząd probierczy i ocechowane.