Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem cfb.sklep.pl będącego własnością CFB Joanna Kowalska dalej zwaną Administratorem

Podanie danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe, są przetwarzane wyłącznie w celu na jaki wyraziłeś zgodę dokonując zakupu w naszym sklepie. W przypadku gdy zrezygnujecie Państwo z podania wymaganych danych, nie będzie możliwe pełne korzystanie z naszego serwisu.

Podane dane możecie Państwo usunąć lub zaktualizować w dowolnym momencie. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.

Nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki ochrony danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były u nas bezpieczne. Mamy nadzieję że niniejszy opis pozwoli Państwu na zgromadzenie pełnej wiedzy dotyczącej naszego systemu ochrony danych, i pozwoli w pełni cieszyć się zakupami w www.cfb.sklep.pl

1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych www.cfb.sklep.pl jest:

CFB Joanna Kowalska

Ul.Chopina 50

55-050 Sobótka

NIP: 8970004008

REGON:931100502
kontakt: kontakt@cfb.sklep.pl 

2. Zasady ochrony Twoich danych osobowych.

Administrator wraz z zarejestrowaniem w GIODO zastosował w cfb.sklep.pl politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają Tylko Ci pracownicy cfb.sklep.pl , którzy zostali kompleksowo przeszkoleni z zakresu ich ochrony.
 • Korzystamy ze spacjalistycznego Certyfikatu SSL, który gwarantuje szyfrowaniemn Twoich danych odpowidnim kluczem.
 • System IT cfbsklep.pl spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa

3. Dlaczego, i o jakie dane prosimy?

W trakcie rejestracji prosimy o informacje, które są niezbędne do założenia konta w cfb.sklep.pl , które umożliwia pełne wykorzystanie funkcji serwisu.

Jeśli nie wyrażasz zgody, na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych, w procesach nizebędnych do przebiegu realizacji zamówienia, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszego serwisu.

4.W przypadku zakładania konta koniecznego do korzystania z  cfb.sklep.pl klient podaje następujące dane:

 • adres email: konieczne w celach komunikacyjnych pomiędzy zamawiającym a cfb.sklep.pl
 • login i hasło: konieczne do zalogowania w sklepie

Dane niezbędne w procesie realizacji zamówienia:

 • Imię i Nazwisko
 • Dokładny adres zamieszkania: niezbędny w celu dostarczenia przesyłki do klienta
 • telefon kontaktowy: umożliwiający szybką komunikację

W przypadku przedsiębiorców dodatkowo prosimy o

 • Nazwę przesiębiorstwa
 • numer NIP

W czasie korzystania z naszego serwisu, mogą być gromadzone także dodatkowe dane, tatkie jak adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetowego, oraz wszelkie dane nawigacyjne związane z czynnościami, które kupujący zdecyduje się wykonać w naszym serwisie.

W przypadku rejestracji konta w naszym serwisie, dane wykorzystywane są do utworzenia konta oraz umożliwienia zarządzania tym kontem 

Po dokonaniu zakupu w cfb.sklep.pl, dane mogę być przekazywane w zależności od wyboru dostawcy, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych produktów:

 • firmie kurierskiej
 • Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Okres przechowywanie danych 
Dane  klientów przechowywane są przez czas potrzebny dla nas do realizacji zamówienia i obsługi posprzedażwej.

6. Pliki cookies:

Czym są pliki cookies?

To pliki tekstowe zamieszczone w panelu Twojej przeglądarki, które podczas przeglądania przez Ciebie witryny, zbierają i przesyłają do niej określone informacje. Pliki cookies są powszechnie stosowane i umożliwiają personalizowanie ustawień, a także weryfikację czy użytkownik korzysta z serwisu po raz pierwszy, czy owiedzał go już wcześniej.

Typy plików cookies:

 • sesyjne: dane usuwane z pamięci komputera zaraz po zamknięciu sesji
 • trwałe: informacje przechowywane są przez dłżuszy czas, umożliwiają szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwsiu dzięki zapamiętywaniu haseł, i personalnych ustawień. 

W ramach pracy sklepu cfbsklep.pl wykorzystane są pliki cookies 

 • uwierzytelniające pilki cookies umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez cfbsklep.pl ( uwierzytelniające pliki cookies, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykozystywane do wykrywania nadużyć procesu uwierzytelniania)
 • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
 • pliki cookies umożliwijące zapamiętywanie wybranych przez użytkownika persolanych ustawień 
 • pliki cookies reklamowe, dostoswujące reklamy przesyłane użytkownikom do ich preferencji

7.Google Analytics (cookies)

Nasza serwis nawiązuje współpracę z Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) - logowanie, statystyki, spersonalizowana reklama .

Aplikacja rejestruje to jakie csynności wykonujesz w naszym serwisie i w jakim celu z niego korzystasz. Na podstawie zarejestrowanych informacji tworzy raporty dotyczące analizy ruchów w sieci. Google może przekazać te informacje, jeśli będzie do tego zobowiązane względem prepisów prawa.

 Mechanizmy plików cookies są bezpieczne a korzystanie z nich nie niesie ryzyka przenoszenia wirusów na komputery kliuentów, niemniej jednak każdy kupujący ma prawo zmienić ustawienia przeglądarki i zaprzestać ich wykorzystywania. W przypadku wyłączenia korzystania z pilków cookies, korzystanie z naszego serwisu będzie możliwe, poza opcjami, w których pliki cookies są niezbędne. 

Administrator cfbsklep.pl zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobom trzecim niewymienionym w niniejszym regulaminie, względem których będzie to obowiązkowe lub będzie wynikało z przepisów obwiązującego prawa.

Poniżej linki do stron na kórych można zmienić ustawienia swojej przeglądarki:

 • Opera

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 •  Internet Eksplorer

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 • Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

Dane zgromadone przez cfbsklep.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883

8. Zmiana Polityki Prywatności w cfbsklep.pl

cfb.sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu polityki prywatności, jeśli taka konieczność wyniknie ze zmian zachodzących w obowiązującym prawie, jeśli zmianie ulegną warunki technologiczne prowadzenia serwisu, lub jeśli dzięki temu możliwe będzie podniesienie standardu naszych usług.

9. Kontakt:

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z ochroną Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na nasz adres mailowy lub pocztowy, chętnie udzielmy wszelkich informacji i wskazówek oraz pomożemy w rozwiązaniu problemu.

Jeśli chcesz zmienić swoje dane osobowe lub usunąć je z naszego serwisu, chętnie pomożemy. 

Email: kontakt@cfb.sklep.pl

Adres korespondencyjny:

CFB Sklep Joanna Kowalska

Ul. Chopina 50

55-050 Sobótka