Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WWW.CFB.SKLEP.PL


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest CFB Joanna Kowalska z siedzibą w Sobótce przy ul. Chopina 50, reprezentowany przez Joannę Kowalską w zakresie danych osobowych przetwarzanych w www.cfb.sklep.pl

Dane kontaktowe do Administratora są następujące: 

Administrator danych osobowych: Joanna Kowalska 

email: kontakt@cfb.sklep.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień i obsługi po sprzedażowej w sklepie internetowym CFB Sklep. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie stosowanych. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji zamówień i obsługi po sprzedażowej.

Podanie przez Pan/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów dotyczących zakresu danych, jakie podmiot powinien gromadzić w celu prowadzenia ewidencji związanych ze sprzedażą towarów (księgi podatkowe, inne obowiązki rozliczeniowe).

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.