Symbole w biżuterii

 

Jubilerów krajów Orientu wyróżnia stosowanie symboli, zadaniem których jest ochrona i wspomaganie osób noszących tak wykonaną biżuterię. Biżuteria indyjska charakteryzuje się stosowaniem symboli, którym przypisuje się różne znaczenie. Należy wyróżnić symbole: zaczerpnięte z religii i filozofii np. Budda - mądrość, Ganesh - obfitość i powodzenie; odnoszące się do innych znaczeń, np. lew - siła i władza, serce - miłość, kwiat lotosu - czystość, odrodzenie, słońce - oświecenie, wspaniałość, jak również w formie barw (błękit to wieczność, biel - doskonałość) dzięki stosowaniu kamieni naturalnych posiadających dodatkowo w wierzeniach ich twórców magiczne właściwości.  

 

Wśród często stosowanych symboli należy wymienić:

Informacje o symbolu Przyjęte oddziaływanie symbol graficzny

Sylaba OM
Najważniejsza sylaba hinduizmu. Jest to mantra, pierwotny dżwięk omkara. Uważana jest za dźwięk powstania Wszechświata.

Mantra jest sylabą będąca elementem praktyki duchowej 

 

Sylaba OM oddziaływanie
Wpływa na wewnętrzną równowagę, spokój, radość, siłę, moc. Wspomaga osiąganie zamierzonych celów.

Symbol OM

Budda
Jest symbolem mądrości. Budda po wizji na temat egzystencji ludzi, jakiej doświadczył siedząc pod drzewem Bodhi przekazał ją w formie:pojęć, symboli, czynów i ciszy. Doświadczył podczas wizji zrozumienia,że wszystko co się dzieje jest procesem na gruncie materialnym i umysłowym. Zrozumieł także, że rzeczy powstają i przemijają.

Budda oddziaływanie
Wspomaga w odnalezieniu właściwej drogi w życiu.

Symbol Budda 

 

Ganesha
Jest hinduskim bogiem mądrości i sprytu, patron uczonych i nauki, opiekun ksiąg, liter, skrybów i szkół. Bóg obfitości i dobrobytu. Jest uosobieniem żywotności i witalności. 

 

Ganesha oddziaływanie
Usuwa wszelkie przeszkody, zapewnia powodzenie w przedsięwzięciach. Jest patronem kupców i bankierów

Symbol Ganesha

 

Kwiat Lotosu
Ogrywa ważną rolę w buddyźmie. Siedzący na lotosowe tronach jidanamowie prezentowali swoją wrodzoną czystość. Brahma wedyjski bóg stworzenia urodził się w lotosie (diamentowadroga.pl)

Stosowany w sztuce, lecznictwie, kuchni hinduskiej.

 

Kwiat Lotosu symbolizuje
Symbolizuje odrodzenie, czystość, wieczne życie, kobiecą seksualność, fortunę i dobrobyt

Symbol Kwiat Lotosu

     

Koło Drahmy
Jest głównym symbolem buddyzmu. symbolizuje trzy ciała Buddy i trzy czasy, w których się obraca (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Koło życia  i nauczanie. Koło Dharmy znajduje się na fladze Indii 

 

Koło Drahmy symbolizuje
Prawe życie, właściwe intencje

Symbol Koło Drahmy

Yin i yang
Dwie uzupełniające się siły we Wszechświecie.

Yang to: biel, słońce, siła, aktywność, radość, ciepło, lato, męska natura, dzień, niebo, ogień i wiatr, także osoby urodzone w parzystych latach.

Yin to: czerń, Księżyc, bierność, uległość, smutek, zimę, żeński aspekt natury, noc, woda lub ziemia, osoby urodzone w nieparzystych latach

Yin i yang oddziaływanie 
Równowaga wewnętrzna

Symbol Yin i yang

 

Smok
Symbolizuje mądrość, wiedzę i dobroć (jest czwartym z niebiańskich zwierząt, do których należą także: tygrys, żółw i feniks). W mitologii smok to strażnik, który nigdy nie spał. Jeden z gwiazdozbiorów został nazwany gwiazdozbiorem smoka

Smok oddziaływanie
Dodaje siły i energii. Chroni i dodaje odwagi w działaniu. Poprawia seksualność

Symbol Smok  

Drzewo
Symbolizuje odradzanie się, jedność, wielkość, sprawiedliwość, królewskość, miłość, wróżbę, stałość, nadzieję, piękno, wiedzę, bogactwo, energię, radość, cześć, mądrość, zdrowie, płodność, człowiek, macierzyństwo, drzewo życia.

Drzewo oddziaływanie
Wspomaga w każdej dziedzinie życia. Wspomaga długowieczność, odmłodzenie, kobiecość, trwałości związku, dostatek i bezpieczeństwo.

Symbol Drzewo

 

Gwiazda
Symbolizuje boską ideę, boskie oko, bóstwo, anioła, światło niebiańskie, nieskończoność, ideał, szczęśliwość, sukces, nadzieję, szczęście, wolność, czystość, natchnienie.

Gwiazda oddziaływanie
Wspomaga w osiągnięciu sukcesu, przynosi szczęście.

Symbol Gwiazda

 

Koło
Symbolizuje Boga, prawo, nieskończoność, absolut, wieczność, doskonałość, wewnętrzną jedność, harmonię, równowagę, precyzję, kompletność, Niebo, Słońce, duszę, pierwiastek duchowy, pierwiastek żeński, czas, ochronę przed demonami.

Koło oddziaływanie
Wpływa na wewnętrzną harmonie, wspomaga w trudnych chwilach.

Symbol Koło


 

Kwadrat
Symbolizuje absolut, doskonałość boską, cztery pierwiastki świata, wszechświat, ziemię, przestrzeń, cztery strony świata, porządek, solidność, wiedzę, sprawiedliwość, bezstronność, wytrwałość, honor, zadowolenie. Kwadrat według pitagorejczyków symbolizuje trwałość (matka bogów Rea i cztery kąty - Hera, Afrodyta, Demer, Hestia).

Kwadrat oddziaływanie
Wspomaga osoby w podejmowaniu decyzji. Szczególnie wspomaga w pracy prawników, nauczycieli, pedagogów
Symbol Kwadrat

 

Kwiat
Symbolizuje tajemnicę, nadzieję, niewinność, szczęście, bezpieczeństwo, radość, logiki, symetrii, kobiecego piękna. Lilia - doskonałe piękno, niewinność.

 

Kwiat oddziaływanie
Podkreśla piękno kobiety, wpływa na dobre samopoczucie
Symbol Kwiat
 

Liść
Symbolizuje życie, świat roślin ochronę, wróżbę, słowo, lek, nadzieję, sprawiedliwość, rozsądek, szlachectwo.

Liść oddziaływanie
Dobrze wróży na przyszłość, daje nadzieję w trudnych sytuacjach, równoważy emocjonalnie
Symbol Liść  

Łańcuch
Symbolizuje małżeństwo, wszechświat, sprawiedliwość, siłę, potęgę, obowiązek, przeznaczenie, połączenie, związek, scalenie, ciąg, porozumienie.

Łańcuch oddziaływanie
Wspomaga wszelkie związki, scala je.

Symbol Łańcuch 

Motyl 
Symbolizuje wolność i szczęście, przemianę. Znak nowego początku

 

Motyl  oddziaływanie
Sprawia, że czujemy się szczęśliwsi, niezależni, wolni, dodaje lekkości. Pomaga w trakcie dokonywania zmian życiowych i zawodowych.
Symbol Motyl 
 

Oko
Symbolizuje Boga, światło, władzę, skarb perłę, okno, miłość, troskę, czujność, umysł, charakter, czary.

Oko oddziaływanie
Oko sprawia że czujemy się lepiej. 

Oko Horusa chroni przed zawiścią, zazdrością, odbija złe spojrzenia. Pomaga spojrzeć na wszystko z innego punktu widzenia. Przyciąga same korzyści

Symbol Oko
 

Symbol Oko Horusa 
   

Paw
Symbolizuje słońce, nieskończoność, wieczność, nieśmiertelność, czujność, godność, wiosnę, kontemplację, królewskość, władza.

 

Paw oddziaływanie
Wpływa na pewność siebie, daje poczucie posiadania władzy
Symbol Paw

 

Perła
Symbolizuje czystość, zdrowie, bogactwo, szczęście małżeńskie, żonę, kochankę, nieśmiertelność, niezmienność, twardość.

 

Perła oddziaływanie
Upiększa kobietę, wpływa na zdrowie i szczęście w związkach
Symbol Perła

Pióro
Symbolizuje życie, przeznaczenie, dobro, sprawiedliwość, królewskość, władzę, rangę, szlachectwo, honor, wróżbę, magię, wiedzę, pisarza, talent, literaturę, natchnienie.

 

Pióro oddziaływanie
Wspomaga pisarzy, dodaje uroku, nadaje lekkości
Symbol Pióro
 

Róg
Symbolizuje promień światła, nieśmiertelność, potencję męską, ochronę, sławę, chwałę, zwycięstwo, piękno, szczęście, inteligencję, władzę.

 

Róg oddziaływanie
Pomaga w odnoszeniu zwycięstwa w zamierzonych przedsięwzięciach, dodaje uroku, przynosi szczęście.

Symbol Róg

Ryby
Symbolizują szczęście i długowieczność.

 

Ryby oddziaływanie
Przynoszą szczęście, powodzenie i bogactwo
Symbol Ryby

      

Ptak
Symbolizuje pokój, świętość. Sowa - mądrość.

 

Ptak oddziaływanie
Nadaje lekkości, wpływa na samozadowolenie

Symbol Ptak

 

Serce
Symbolizuje miłość, dobroć, uczucie, szczerość, niewinność, przyjaźń, zgodę, mądrość, intelekt, męstwo, śmiałość, odwagę, prawdę, dobro, małżeństwo, nadzieję.

 

Serce oddziaływanie
Przynosi miłość, przyjaźń. Wpiera nieśmiałe osoby w działaniu, daje odwagę

Symbol Serce

 

Skrzydła
Symbolizują życie, męskość, wiedzę, światło, szybkość, uniesienie, aspiracje, ambicje, autorytet, bogactwo, majątek, obronę, opiekę, miłość, sławę.

Skrzydła anioła

Skrzydła oddziaływanie
Dodają uroku, uniesienia, poprawiają seksualność
Symbol Skrzydła

 

Słońce
Jest symbolem nieskończoności, nieba, ognia, świata, wędrowca, siły aktywnej, raju, świetności, wspaniałości, triumfu, chwały, sprawiedliwości, oświecenia, autorytetu, inteligencji, mądrości, rozumu, geniuszu, wolnej woli, płodności. W przyrodzie słońce nadaje sens życiu.

 

Słońce oddziaływanie
Rozświetlają codzienność, dodają uroku. Dodają odwagi i siły.

Symbol Słońce
 

Tarcza
Symbolizuje bóstwo, zbawienie, wiarę, rycerskość, zwycięstwo, prawdę, śmiałość, zaufanie, wierność. Jest atrybutem bogów.

 

Tarcza oddziaływanie
Chroni przed trudnościami, wspiera w działaniu
Symbol Tarcza

 

Ważka
Symbolizuje odnowę i nieśmiertelność.

 

 

 

Ważka oddziaływanie
Dodaje lekkości i uroku. Pomaga w trakcie dokonywania zmian życiowych i zawodowych.

Symbol Ważka

 

Wąż
Symbolizuje szczęście, bogactwo, nieśmiertelność, energię, płodność, seks, mądrość, dociekliwość, tajemnicę, logikę. Jest emblematem lekarzy.

 

Wąż oddziaływanie
Jako amulet przynosi szczęście i bogactwo. Poprawia seksualność, wspomaga w rozwoju osobistym i zawodowym.
Symbol Wąż

 

Węzeł
Symbolizuje nieśmiertelność, nieskończoność, życie, tajemnicę, miłość, wierność, związanie. Oznacz, że człowiek jest częścią większego systemu. W religii wikańskiej:" Co robisz wróci do ciebie z potrójną siłą". 

Węzeł oddziaływanie
Wzmacnia miłość, przyjaźń i emocje, chroni przed fałszem, zniewoleniem. Amulet ochronny 
Symbol Węzeł

 

Żółw
Symbolizuje długowieczność. Siłę, moc tworzenia, mądrość.  Symbol konsekwencji w dążeniu do celu. Według chińskiego przysłowia posiada tajemnice nieba i ziemi. 

Żółw oddziaływanie
Pomaga w osiąganiu zamierzonych celów, wzmacnia.
Symbol Żółw

 
 

SYMBOLE BARW

Znaczenie koloru kamienia naturalnego Kamień naturalny według koloru

Biel symbolizuje doskonałość, życie doczesne, duchowość, objawienie, odkupienie, zbawienie, odrodzenie, łaskę, wieczność świetność, oświecenie, rozum, światłość. Kolor ten jest lekki, kojarzony z czystością, niewinnością i wiecznością.

Kamienie naturalne w białej tonacji to: agat biały, koral biały, howlit biały, kamień księżycowy, jaspis, kwarc biały, perła. 

Błękit symbolizuje niebo, nieboskłon, spokój, uduchowienie, wiarę, pobożność, nieskończoność, ogrom, trwałość, wieczność, stałość, fale morskie, wilgoć, powietrze, kontemplację, szczęście, miłość, czułość, światło, wiedzę, szczerość odwagę, młodość sprawiedliwość, wolność, chłód, arystokrację.

 

Kamienie naturalne w błękitnej tonacji to: blue topaz, kwarc niebieski, amazonit, akwamaryn.

Czerwień symbolizuje ludzkie ciało, zapał, energię, odwagę, męskość, radość, szczęście, miłość, uczucie, zdrowie, ciepło, światło, intuicję, natchnienie, świadomość przywództwo, twórczość, oczyszczenie, miłość.

 

Kamienie naturalne w czerwonej tonacji to: koral, granat, rutmalin, rubin

Kolor żółty zbliża, kojarzy się z ciepłem, poszukuje kontaktów, kojarzy się ze światłem, symbolizuje słońce. 

 

 

Kamienie naturalnym w żółtej tonacji jest: cytryn, jadeit, agat żółty.

Fiolet symbolizuje tajemniczość, kojarzy się z godnością, mistyką i uroczystością.

 

Kamienie naturalne w tej tonacji fioletu to: agat fioletowy, ametyst, jadei, fluoryt.

Zieleń jest kolorem uspakajającym, kojarzy się ze świeżością, symbolizuje spokój, młodość, nadzieję i przytulność. 

Kamienie naturalne w tonacji zielonej to:oliwin, fluoryt, turkus zielony, jaspis, chryzopraz, agat zielony, jadeit, awenturyn, kwarc zielony, helenit, szmaragd, howlit, labradoryt zielony.

Niebieski wycisza, koncentruje. Kojarzy się z głębią morza, symbolizuje tęsknotę, wierność, nieskończoność i urodzajność. 

Kamienie naturalne w tonacji niebieskiej to: agat niebieski, labradoryt, jadeit, kwarc niebieski, amazonit, kianit, turkus. 
 
 
Źródła:A. Popławska, E. Białek, D. Lech, Słownik symboli, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006, J. Parandowski, Mitologia,  diamentowadroga.pl, wikipedia, buddyzm. info.pl, niezmywalnatozsamosc.pl, mariowka.sluzki.opoka.org.pl, kobieta.pl, pixabay.com/pl/,petervas.com, monikatatuaze.netgaleria.pl,  religie.wiara.pl